Nema loših pasa već samo loših gospodara!


Nepoznati autorVesti i dogadjaji


Pratite nas i na našem facebook profilu


5.5.2015.

Pogledajte video


26.7.2014

Novo A - leglo spremno za nove vlasnike!


31.5.2014.

Naši mužjaci su slobodni za parenje.
Otvori   >>>


15.5.2014

Lord - mladi mužjak!
Otvori   >>>


10.5.2014

ROYAL PET 2014 Šabac
Otvori   >>>

19.5.2013.

World dog show, Budapest 2013
Otvori   >>>


9.7.2013.

Naša e-mail adresa info@lagoto.rs je ponovo u funkciji!

Kinološke izložbe - šta treba da znate

Zabranjeno je učestvovanje na izložbama bolesnim psima, psima invalidima (bogaljima) ili psima sa atrofijom testisa kao i kerušama koje imaju teranje ili su vidno pod laktacijom ili su zajedno sa svojom štencima, kastriranim i sterilisanim psima. Ne mogu se ocenjivati psi koji nisu upisani u katalog sem u slučajevima kada organizacioni komitet za to donese odluku (problem štampanja kataloga, i slično).
Psi sa kupiranim repom ili ušima moraju se primiti na izložbu i pri tom se mora obratiti pažnja na važeće propise u njihovoj zemlji porekla i u zemlji u kojoj se izložba održava. Ocenjivanje ovih pasa, bilo da su im rep i uši kupirane ili ne, treba da se sprovede bez imalo diskriminacije i prema standardu priznate rase.
Na CACIB IZLOŽBAMA ( Međunarodne izložbe ) pod patronatom FCI dozvoljeni su samo sledeći razredi:

 • a. Razredi koji se uzimaju u obzir za CACIB:
  • Razred intermedia (od 15 do 24 meseca, neobavezno)
  • Otvoreni razred (počev od 15 meseci, obavezno)
  • Razred šampiona (počev od 15 meseci, obavezno)

 • Da bi se pas prijavio u razred šampiona, potrebno je da mu jedna od sledećih titula bude izdata najjkasnije na dan zvaničnog isticanja roka za prijavljivanje na izložbu. Kopija potvrde kojom se ovo potvrđuje mora se priložiti uz prijavu za izložbu.
  - Titula međunarodnog šampiona FCI
  - Titula nacionalnog šampiona (koja je dobijena sa najmanje dve nagrade u zemlji članici FCI)
  - Titule nacionalnog šampiona zemalja nečlanica FCI mogu da budu prihvaćene

 • b. Razredi koji se ne uzimaju u obzir za CACIB:
  • Razred beba (od 6 do 9 meseci, neobavezno)
  • Razred mladih (od 9 do 18 meseci, obavezno)
  • Razred veterana (počev od 8 godina, neobavezno)

Za određivanje starosti u obzir se uzima datum dana uoči izložbe.

Ocenjivanje:

ODLIČAN - dodeljuje se samo onom psu koji se veoma blizu približio idealnom standardu rase, koji je u savršenom stanju, koji odaje utisak harmonične celine i ispoljava uravnotežen temperament, koji je sam "klasa" i ima sjajno držanje. Superiornost njegovih kvaliteta u odnosu na rasu može da dopusti da se zanemare neke manje nesavršenosti . Mora imati tipične odlike svoga pola.


VRLO DOBAR - dodeljuje se samo onom psu koji ima savršene odlike svoje rase, koji je uravnotežen u pogledu svojih proporcija i koji je u dobroj kondiciji. Biće mu tolerisani manji nedostaci ali ne i oni morfološke prirode. Ovu ocenu može dobiti samo kvalitetan pas.


DOBAR - dodeljuje se samo onom psu koji ima odlike rase ali i vidne mane pod uslovom da one nisu diskvalifikacione.


DOVOLJAN - dodeljuje se samo onom psu koji u dovoljnoj meri ima odlike svoje rase ali njegovo optimalno stanje ne pokazuje očite ili ne očite kvalitete.


DISKVALIFIKOVAN - dodeljuje se psu koji ne odgovara tipu koji se zahteva prema standardu rase, čije je ponašanje očevidno suprotno od standarda ili je agresivan, koji ima anomalije testisa, nedostatak zuba ili ima nepravilnu čeljust; boja njegove dlake i/ili kože je nesavršena ili pokazuje znake albinizma. Ovaj kvalifikativ se daje i psu koji pokazuje toliko malo odlika svoje rase da zdravlje može da mu se naruši. Takođe se dodeljuje psu sa eliminacionim nedostacima u pogledu njegove rase.


Psi koji ne mogu da dobiju ni jedan od gore pomenutih kvalifikativa-ocena, ne mogu da ostanu u ringu i dobiće sledeću karakteristiku:
NE MOŽE DA BUDE OCENJEN: ovaj kvalifikativ dodeljuje se psu koji se ne kreće, koji neprestano skače na svog vodiča ili pokušava da pobegne iz ringa, čime onemogućava svako ocenjivanje kretanja i držanja. Jednako se primenjuje i na psa koji ne dopusti da ga sudija pregleda i time onemogući procenu zuba, anatomije i strukture, repa ili testisa. Na isti nacin se postupa sa psima kod kojih sudija otkrije tragove operacija ili odredjenih manevara čiji je cilj da prikriju te tragove. Ovaj kvalifikativ se dodeljuje takođe kada sudija ima čvrste razloge da misli da su operacije izvršene da bi popravile prvobitno stanje psa ili njegove karakteristike (očni kapci, uši, rep). Razlog zbog koga je pas dobio ovaj kvalifikativ mora biti naveden u ocenskoj listi. Za prva četiri psa iz svakog razreda biće klasificirani psi koji su dobili ocenu najmanje "VRLO DOBAR".

TITULE I NAGRADE
U obzir za dodelu CACIB-a dolaze samo oni psi (iz razreda koji konkurišu za CACIB) koji su dobili "Prvi (1) odličan". CACIB može da se dodeli samo psu sa najvišim kvalitetima. Dodeljivanje CACIB-a nije automatski povezano sa dobijanjem ocene "Prvi odličan".
Rezerva CACIB-a može da se dodeli drugom najboljem psu koji je dobio ocenu "Odličan".
Sudija dodeljuje CACIB i RCACIB prema kvalitetu pasa, ne vodeći računa o tome da li oni ispunjavaju ili ne kriterijume u pogledu starosti ili upisa u rodovne knjige koje priznaje FCI.
Dodeljivanje svih nagrada, računajući i CACIB spada u nadležnost samo jednog sudije za svaki pol i svaku rasu. Taj sudija mora biti unapred imenovan.
Pas i ženka koji su predloženi za CACIB kao i najbolji mužjak i najbolja ženka iz razreda mladih - koji su dobili ocenu "Odličan" u razredu mladih, takmiče se za titulu Prvak rase.
Samo jedan sudija, koji se unapred imenuje, dodeljivaće sledeće navedene titule:
Prvak grupe, Najlepši pas izložbe, Najbolja odgajivačka grupa, Najlepši odgajivački par, Najbolji veteran, Najlepši mladi pas (Junior Handling).

Prilikom ocenjivanja na izložbama psi se ocenjuju po sledećim pravilima :

RAZREDI

 • NAJMLAĐIH ( 6 - 9 meseci ) - opisna ocena : vrlo perspektivan (mogu dobiti svi psi iz razreda a zatim se rangirati u razredu), perspektivan i neperspektivan.
 • MLADIH ( 9 - 18 meseci ) - titula PRM, samo prvi pas u razredu, tj. samo jedan pas po polu, psi se dalje rangiraju i to se može obeležiti sa V2, V3, V4 (ako su ocenjeni odličnom ocenom)...
 • INTERMEDIA (međurazred - mogu samo već ocenjeni psi na nekoj CAC izložbi) ( 15 - 24 meseca ) - titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3...
 • ZRELIH (OTVORENI razred) ( 18 meseci - 8 godina ) - titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC ( drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3...
 • ŠAMPIONA (psi sa već osvojenim nekim od nacionalnih ili internacionalnim šampionatom) - titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3...
 • VETERANA ( od 8 godina ) - opisna ocena : odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), nedovoljan (ne zadovoljava) (1).

- Psi su uvek odvojeni po polu, sve do titule BOB
- Trećeplasirani, četvortoplasirani ... psi ne dobijaju titule, ali oznake za njih postoje, npr. V3 (ocenjen odličan, plasiran na 3. mesto u razredu), ali to se npr. ne upisuje u rodovnike.


Sudija treba da izabere i najlepšeg mladog psa od dva PRM psa, jer na mnogim izložbama samo jedan od dva PRM psa (PRM mužjaka i PRM ženke) ide posle u BIS mladih izložbe. Isto je i za veterane i za najmlađe pse. (ovo je retko u mnogim rasama jer je broj prijavljenih pasa mali, ali uvek važi ako je broj pasa takav da se ovaj izbor može vršiti, zatim na specijalkama...)

Na CAC IZLOŽBAMA ( Savezne izložbe ): Svi psi iz svih razreda, oba pola, sa titulom PRM, zatim titulom CAC, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase - BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, znači pola koji nije dobio BOB, a titula je BOS (npr. BOB je mužjak, sad se izmedju ženki sa titulama CAC, zatim titulom PRM, kao i prvoplasiranom iz razreda veterana bira BOS pas) (ovo je retko na nasim izložbama, često je na npr. specijalkama...)

Na CACIB IZLOŽBAMA: Svi psi, iz svih razreda, sa titulom CAC, učestvuju u izboru za CACIB i R.CACIB titulu (mužjaci i ženke su i dalje posebno). Po pravilu prvo se dodeljuje CACIB titula (najlepši zreo pas po polu), znači to je najlepši pas od svih dodeljenih CAC-eva. Kad se odabere CACIB pas, sudija treba da pozove i R.CAC psa iz njegovog razreda (npr. CACIB je bio pas iz razreda šampiona, za dodelu R.CACIB-a sudija uvodi i R.CAC psa iz razreda šampiona koji takodje konkuriše za R.CACIB titulu) , znači od tih pasa se bira drugoplasirani pas po polu - R.CACIB pas.

Na CACIB IZLOŽBAMA : Svi psi, oba pola, sa titulom CACIB, zatim titulom PRM, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase - BOB (samo jedan pas postaje BOB).
Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, BOS psa.
Na svim i CAC i CACIB izložbama BOB psi idu u dalju konkurenciju u BIS-u, ali takodje idu i PRM psi - za najboljeg mladog psa grupe, i najboljeg mladog psa izložbe. Isto važi i za veterane, i za najmladje pse. (mada ovo zavisi od organizatora, tj. organizator izlozbe odredjuje program BIS-a)


Titule u BIS-u su - po grupama BOG (prvoplasirani u grupi), R. BOG (drugoplasirani), BOG III (trećeplasirani), može i BOG IV (ako sudija koji bira tako odluči)...
Kod mladih je isto (ali na mnogim izložbama ovo ne postoji), samo sa prefiksom - J.BOG, J.r.BOG, J.BOGIII...

Na kraju izložbe, od svih pobednika grupa (BOG pasa) bira se BIS (prvoplasirani na izložbi - najlepši pas izložbe), R. BIS (drugoplasirani), BIS III (trećeplasirani), može i BIS IV (ako sudija koji bira tako odluči)...
Kod mladih je isto, samo sa prefiksom J.BIS, J.r.BIS, J.BISIII...

Na mnogim izložbama (npr. u inostranstvu, uvek se bira, a kod nas retko, ali uobičajeno na specijalkama) i najlepši veteran, najlepši najmlađi pas... Piše se VeteranBIS, VeteranR.BIS, BabyBIS, BabyR.BIS...


S. KomlenskiUnesite komentar:

Ime:
Prezime:
Email:
Poruka: