Čovekova duša se može oceniti prema tome kako tretira svog psa!


Č. Doran, prof medjunarodnih odnosaVesti i dogadjaji


Pratite nas i na našem facebook profilu


5.5.2015.

Pogledajte video


26.7.2014

Novo A - leglo spremno za nove vlasnike!


31.5.2014.

Naši mužjaci su slobodni za parenje.
Otvori   >>>


15.5.2014

Lord - mladi mužjak!
Otvori   >>>


10.5.2014

ROYAL PET 2014 Šabac
Otvori   >>>

19.5.2013.

World dog show, Budapest 2013
Otvori   >>>


9.7.2013.

Naša e-mail adresa info@lagoto.rs je ponovo u funkciji!

Radni standard

 

Opis rada

  
Kretanje i ponašanje
U toku traženja tartufa Lagoto se karakteriše ravnomernim pretraživanjem terena kretajući se u energičnom kasu. Nešto brže kretenje dopušteno je na početku pretraživanja kao i kada se kreće nazad po već ispitanom terenu. Nošenje glave je direktno povezano sa načinom kretanja i brzinom psa. Tokom bržih faza u toku pretraživanja terena glava je blago podignuta ali ako je tartuf u blizini pas spušta glavu nešto niže ka zemlji. Kada tokom pretraživanja terena pas naiđe na miris, glava se postepeno spušta sve dok njuška ne dodirne zemlju. Ako je miris jak, pas može podići glavu tako da prati vetar koji mu donosi miris tartufa. Rep može biti nošen u liniji sa kičmenim stubom ili nešto više ali ne sme biti povijen silazno. Dok se kreće često maše repom. Učestalim i naglašenim pokretima repa Lagoto stavlja do znanja vodiču na postojanje tartufa. Važno je znati da Lagoto mahanjem repa takođe iskazuje želju za igrom kao i spremnost za rad.
  
Pretraživanje
U toku pretraživanja terena trebalo bi da pokazuje volju za radom kao i za označavanjem tartufa. Prilikom pretraživanja terena Lagoto bi trebalo da se kreće u dijagonalnim linijama sa čestim promenama pravca da bi teren detaljno bio pregledan. Lagoto u toku rada mora demonstrirati inteligenciju , koncentraciju kao i svoje prefinjeno čulo mirisa, prilagođavajući svoju brzinu terenu koji pretražuje kao i spoljašnjim uslovima sredine. Pas mora uspostaviti ravnotežu i vladati situacijom čak i na najtežim terenima, detaljnim pretraživanjem i preciznim označavanjem pronaći i iskopati i teško pristupačne tartufe. Kada Lagoto uđe u zonu slabog mirisa moguće je da uspori kretanje i da spusti nos bliže zemlji mašući repom: pas takođe može stati, udahnuti duboko par puta i započeti da kopa. Ako početni utisak nije potvrđen pas se odmah vraća i nastavlja sa daljim pretraživanjem. Ako potvrdi postojanje tartufa Lagoto počinje odlučno da kopa. Ako tokom pretrage Lagoto oseti mirisne zone u kojima se nalaze tartufi krenuće ka njima i bez oklevanja počinje da kopa. Kada oseti miris koji mu donosi vetar Lagoto ce podići glavu u pravcu gde se nalazi tartuf čak ako je to mesto udaljeno i nekoliko desetina metra i krenutu sa podignutom glavom prateći vetar koji mu donosi miris sve do mesta gde se nalazi tartuf.
  
Iskopavanje
Prilikom iskopavanja Lagoto mora delovati odlučno, tokom kopanja može da pravi pauze njušeći rub i dno rupe: to mu pomaže da odredi tačan položaj tartufa, usmeravajući kopanje tačno ka njemu. Pretraživanje može da bude i izvan rupe ako se pas uverio da je tartuf već izbačen prilikom kopanja. Lagoto se karakteriše neograničenom privrženošću vodiču. Uprkos velikoj slobodi u pretaživanju pas će uvek poslušati vodičeve instrukcije čak kada je i na većoj udaljenosti, spreman da krene da traži u tačno označenom pravcu od strane vodiča. Veseli temperament je karakteristika Lagotta kao i njegova želja za radom. Lagoto je takođe ravnodušan na postojanje drugih mirisa. Može se javiti trenutna zainteresovanost za druge mirise ali i pored toga pas će na komandu vodiča ponovo početi da traži tartufe.