Pas je jedino biće na svetu koje te voli, više nego što voli sebe!


Dz. BilingsVesti i dogadjaji


Pratite nas i na našem facebook profilu


5.5.2015.

Pogledajte video


26.7.2014

Novo A - leglo spremno za nove vlasnike!


31.5.2014.

Naši mužjaci su slobodni za parenje.
Otvori   >>>


15.5.2014

Lord - mladi mužjak!
Otvori   >>>


10.5.2014

ROYAL PET 2014 Šabac
Otvori   >>>

19.5.2013.

World dog show, Budapest 2013
Otvori   >>>


9.7.2013.

Naša e-mail adresa info@lagoto.rs je ponovo u funkciji!

Radni ispit

  

Zvanični pravilnik Italijanskog Lagoto kluba

Italijanski Lagoto klub se zalaže da su radne osobine (traženje tartufa) jedan od osnovnih kriterijuma za selekciju u okviru rase kao i da je to vrlo značajno za zaštitu vrste jer te karakteristike Lagotta čine zaista jedinstvenim. Spretnost prilikom traženja tartufa je osobina koja se progresivno poboljšavala u toku prošlog veka i bila jedna od ključnih elemenata koja je omogućila vrsti da se spase skoro sigurnog izumiranja koja bi usledila posle uništenja njihovog prvobitnog staništa (močvarnih dolina). U današnjem vremenu, jedan od prioritetnih zadataka je da se kvalitetnom selekcijom ujedine morfološke i radne karakteristike kako se te njihove urođene predispozicije ne bi izgubile kao što je to slučaj sa mnogim lovačkim pasminama. Prilikom ocenjivanja pasa u radu ne treba davati ocenu samo na osnovu onoga što je pas pokazao u tih 10 minuta , već treba uzeti u obzir i sve one kvalitete koje pas poseduje i koje ustvari čine jednog dobrog tartufara jer traženje tartufa u praksi može potrajati i po nekoliko sati.   


Propisi

 • Prilikom ocenjivanja pasa u radu treba posebno obratiti pažnju na pse koji se izdvajaju po svojoj prirodnoj sposobnosti za traženje tartufa, koncetraciji, izdržljivosti kao i sposobnosti da prihvati dresuru jer su to važni parametri za dalju selekciiju rase.
 • Jedino čistokrvni predstavnici ove pasmine koja se nalazi na listi F.C.I odnosno psi koji su upisani u rodovnu knjigu imaju pravo na učesce u ovom takmičenju.
 • Psi su podeljeni u nekoliko starosnih kategorija I-MLADI od 9 do 30 meseci, II-LIBERA preko 18 meseci i III-VETERANI preko 7 godina. Na klupskim skupovima štenad od 4 do 12 meseci mogu učestvovati van konkurencije. Mužjaci i ženke su razdvojeni od klase MLADIH pa naviše.
 • Psi koji ujedaju, ženke u teranju i kastrirani psi nemaju pravo da učestvuju. Mužjaci moraju imati dva testisa pravilno spuštena u skrotumu.
 • Učesnici takmičenja moraju biti na određenom mestu u tačno zakazano vreme. Nepoštovanje ovog pravila povlači diskvalifikaciju iz daljeg takmičenja.
 • Psi moraju biti podeljeni u grupe, sastav grupe i raspored kojim će psi biti ocenjivani odlučuje se žrebom.
 • Ispiti trebaju biti suđeni od strane sudija nominovanih od C.I.L komisije.
 • Takmičari su dužni da se pridržavaju predviđenih pravila, zabranjeno je puštati pse van unapred predviđenog prostora koje je organizator odredio. Ne poštovanje ovog pravila dovodi do eliminacije. Takmičari mogu da povuku svoje pse pre suđenja i za vreme suđenja.
 • Suđenje traje minimalno deset minuta. Organizator može u zavisnosti od broja kandidata ili od prirode terena da produži to vreme.
 • Sudije mogu ukoliko je to neophodno pozvati takmičara na ponovno suđenje.
 • Optimalan teren za suđenje treba da se sastoji od prirodnih izvora tartufa. Sudije treba da obezbede da se psi vide kako rade na terenu da bi se njihov rad što bolje ocenio. Svi psi su obavezi da rade na terenu koji su već pretraživali drugi psi kao i na neispitanom terenu.
 • Često pozivanje psa bilo glasom ili pištaljkom biće kažnjeno, za vreme traženja vodič treba da ostane blizu sudija kako bi pratio njihove instrukcije. Vodič je u obavezi da zatvori sve rupe koje je njegov pas napravio. Ne poštovanje ovog pravila dovodi do eliminacije.
 • Prilikom ocenjivanja psa treba uzeti u obzir sledeće parametre: volja psa za radom, kretanje psa koje treba da bude kontinuirano i pravilno bez preskakanja terena. Pas treba da radi po sopstvenoj inicijativi a ne da stalno traži instrukcije vlasnika.

Traženje

Lagotta karakteriše živahno kretanje koje pokazuje da životinja uživa u poslu. Kratka povećanja brzine se dozvoljavaju na početku pretraživanja i kada se pas vraća na područja koja je već ispitao kao i za vreme prelaska sa jednog terena na drugi, način na koji pretražuje treba biti usklađen sa vrstom okruženja i akcija pretrage treba da bude kružna i da omogući pravilno pretraživanje terena. Akcija pretrage uglavnom treba da se odigra ispred dresera.

Čulo mirisa

Sudije ocenjuju volju za rad kao i čulo mirisa tako što puštaju psa na teren koji je već istražen od strane drugih pasa, isto tako pas ne sme da reaguje na mirise drugih pasa kao i na mirise divljači.

Apel

Pored toga što treba da na terenu pokaže odlučnost i nezavisnost pas treba da pokaže i dobar raport vodiču. Pas ne sme da pokazuje strah prema vodiču i treba da se vrati na njegov poziv čak ako u tom trenutku treba da započne sa kopanjem.

Kopanje rupe

Sudije trebaju da uzmu u obzir i broj iskopanih rupa ali i njihov kvalitet. Ovi parametri se razmatraju da bi se ocenila efikasnost psa. Isti pas treba da se natera da radi na terenu na kome su istraživali drugi psi i tako uporedi efikasnost; pas mora da kopa predano i kada ga dreser prekine mora da odgovori na njegovu komandu. Sudije trebaju da daju pisani komentar za svakog učesnika u formi: nije kvalifikovan, prilično dobar, dobar, vrlo dobar, odličan. Kod suđenja treba uzeti u obzir i starost psa: kod ’’mladih’’ procenjivanje se bazira na nasleđenim prirodnim kvalitetima, dok kod ’’libera’’ klase ocena treba da bude data na osnovu obučenosti psa. Da bi pas bio ocenjen mora da radi ispravno i da nađe najmanje jedan tartuf.

Na kraju sudije će istaći rang listu uz komentar za svakog psa.  
     
Sledeći defekti i greške mogu da dovedu do kazne ili eliminacije:
 • nekoordinisana pretraga koja se odigrava uglavnom iza dresera;
 • ozbiljna neposlušnost ili velika udaljenost od dresera;
 • bilo kakvo traženje divljači;
 • fizički defekti ili slaba fizička izdržljivost;
 • bojažljivost;
 • agresivnost;
 • prekidanje kopanja;
 • više od dva bezuspešna kopanja.

Greške napravljene u prvom minutu neće nikada rezultirati eliminacijom.

Organizacija mora publici da obezbedi dobar pogled. Posetioci mogu biti ’’rotirani’’ da bi se sprečilo formiranje preterano velikih grupa i moraju da budu apsolutno tihi minimum 20 metara iza sudija i ne smeju da ometaju učesnike ni na koji način.